MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Warsztaty Szmacianki cioci Anki

„Odkrywamy świat wszystkimi zmysłami” 

- tworzenie magicznej butelki sensorycznej (wrażliwość słuchowo – wzrokowa)
- tworzenie z naturalnych materiałów księżycowego piasku sensorycznego
(wrażliwość dotykowa)
- tworzenie instrumentów perkusyjnych ( wrażliwość słuchowa)
- konstrukcje przestrzenne (postrzeganie przestrzenne)

Zabawy wspomagające integrację sensoryczną poprawią organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływają na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawiają funkcje językowe i poznawcze, a przede wszystkim przejawiają się lepszą efektywnością uczenia się, jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się.


„Motanki cioci Anki” – etnodesing – warsztaty krawieckie 

- projektowanie i tworzenie szmacianych lalek o motywach ludowych bez użycia igły 

Warsztaty krawieckie doskonalą koordynację wzrokowo–ruchową, poprawiają sprawność manualną rąk, uczą kreatywnego myślenia, koncentracji, cierpliwości, wspomagają precyzję, wyzwalają ekspresję twórczą, przybliżenie kultury ludowej regionu.

prowadząca: Anna Śwircz