MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Warsztaty na Kolorowych Jarmarkach

Kolorowe Jarmarki to nie tylko stragany z pięknymi przedmiotami,ale i szansa na uczestnictwo w ciekawych warsztatach. Już teraz zapraszamy na warsztaty "Odkrywamy świat wszystkimi zmysłami", które poprowadzi p.Anna Śwircz - pomysłodawczyni Muzeum Wiewiórki.

"Odkrywamy świat wszystkimi zmysłami"
  • tworzenie magicznej butelki sensorycznej (wrażliwość słuchowo – wzrokowa)
  • tworzenie z naturalnych materiałów księżycowego piasku sensorycznego (wrażliwość dotykowa)
  • tworzenie instrumentów perkusyjnych ( wrażliwość słuchowa)
  • konstrukcje przestrzenne (postrzeganie przestrzenne)
Zabawy wspomagające integrację sensoryczną poprawią organizację ośrodkowego układu nerwowego 
i wpływają na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawiają funkcje językowe 
i poznawcze, a przede wszystkim przejawiają się lepszą efektywnością uczenia się, jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się.
<< wstecz